Về chúng tôi    Các hoạt động    Lớp tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và triển khai xây dựng môi trường làm

Lớp tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho các CBCC,VC và NLĐ đang làm việc tại các đơn vị VPCP phía Nam

        Ngày 06/11/2015, tại Hội trường A – Nhà khách Tao Đàn, Hội trường Thống Nhất diễn ra Lớp tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho các CBCC,VC và NLĐ đang làm việc tại các đơn vị VPCP phía Nam. Buổi tập huấn do Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với VPCP  tổ chức với gần 200 đại biểu tham dự. 


14.jpg

16.jpg   17.jpg

19.jpg

Toàn cảnh buổi tập huấn