Về chúng tôi    Các hoạt động    70 năm truyền thống Văn phòng Chính Phủ

70 năm truyền thống Văn phòng Chính Phủ

DSC-2777-1.JPG   DSC-2785-1.JPG

Các tiết mục văn nghệ

DSC-2755-1.JPG

Bà Trần Thị Ngọc Diệp - Giám đốc Hội trường Thống Nhất trao giải cho các vận động viên

DSC-2753.JPG

Ông Thái Hiền Lương - Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị II trao giải cho các vận động viên

DSC-2750.JPG

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất trao giải cho các vận động viên