Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Ý tưởng sáng tạo – Hackathon 2017

Ý tưởng sáng tạo – Hackathon 2017

          Ngày 31/12/2017, tại phòng Khánh tiết - Hội trường Thống Nhất, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo – Hackathon 2017” với chủ đề “Du lịch, di sản, lịch sử, phát triển và công nghệ”. Cuộc thi dành riêng cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh phía Nam nhằm tìm kiếm và tiếp cận mối quan hệ tương tác và đa chiều giữa các yếu tố du lịch, di sản, lịch sử, phát triển và công nghệ.

z866800941177-b51fd1d84d11818a92cb6e1a96ecc2a3-1.jpg   z866800961445-5e02a491e822439dd6dfd0ca345ff006.jpg

z866800954248-7453150d5e84da7a79f52617b8a01f25.jpg

Cuộc thi diễn ra tại phòng Khánh tiết