Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách kiểm soát vũ khí và an ninh Quốc tế tham quan Dinh Độc Lập