Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc

Phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc

        Ngày 16/9/2018, tại Hội trường Thống Nhất đã diễn ra phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc chủ trì.
         Ngoài phiên họp toàn thể, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị đã có cuộc họp hẹp và cuộc gặp trao đổi thân tình, xây dựng và thẳng thắn về quan hệ hai nước và các vấn đề cùng quan tâm.

IMG-0270-1.JPG   IMG-0276.JPG

IMG-0281.JPG   IMG-0283.JPG

Toàn cảnh phiên họp tại phòng Vàng, Hội trường Thống Nhất

8d52fecbc6a726f97fb6.jpg   IMG-0304.JPG

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị chứng kiến lễ ký “Biên bản Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc”.