Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tham quan Dinh Độc Lập

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tham quan Dinh Độc Lập

          Trong thời gian thăm và làm việc tại TP.HCM, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do đồng chí Chăn Tha Vông Sẻn A Mát Môn Try, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước làm Trưởng đoàn đã có chương trình tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập vào chiều ngày 24/8/2017

IMG-2239.jpg

IMG-2240.JPG

IMG-2245.JPG

IMG-2249.JPG

IMG-2252.JPG

IMG-2253.JPG

Đoàn tham quan di tích