Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tham quan trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1