Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Rumani – Việt Nam tham quan Dinh Độc Lập