Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Nhà báo Lào tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Đoàn Nhà báo Lào tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

       Sáng ngày 25/12/2018, đoàn Nhà báo Lào do ông Inpone Nakhonsy, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã đến tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập để khảo sát nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.


IMG-2764-1.JPG   Resize-Nha-bao-Lao-2.JPG

Resize-Nha-bao-Lao-5.JPG   Resize-Nha-bao-Lao-8.JPG

Các Nhà báo ghi chép, chụp hình chi tiết các thông tin trong di tích