Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn khách du lịch Westerdam tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Đoàn khách du lịch Westerdam tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

          Sáng ngày 04/12/2018, công ty TNHH Destination Asia Vietnam đã đưa 200 khách du lịch Westerdam đến tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.


484ef87aad154e4b1704.jpg  1aba95b6c0d923877ac8.jpg

4a1c68b3badc598200cd.jpg  fcf13c186e778d29d466.jpg

148d0821da4e3910605f.jpg  1bfe215d7432976cce23.jpg

Đoàn chăm chú nghe giới thiệu và ghi lại hình ảnh tham quan trong Di tích