Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Hội đồng Tín thác trường Đại học Fulbright Việt Nam tham quan

Đoàn Hội đồng Tín thác trường Đại học Fulbright Việt Nam tham quan

         Chiều ngày 27/11/2018, đoàn Hội đồng Tín thác trường Đại học Fulbright Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Kim Bottomly – Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã đến tham quan trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966” và di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

IMG-1744.JPG   IMG-1770.JPG

Bà Trần Thị Ngọc Diệp – Giám đốc Hội trường Thống Nhất đón tiếp đoàn

IMG-1748.JPG   IMG-1754.JPG

Các thành viên rất hào hứng đi thăm quan khuôn viên di tích lịch sử
Dinh Độc Lập bằng xe điện

IMG-1880.JPG   IMG-1874.JPG

IMG-1803.JPG   IMG-1823.JPG

Đoàn tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập và trưng bày