Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham quan Dinh Độc Lập