Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch tham quan Dinh Độc Lập

Đoàn Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch tham quan Dinh Độc Lập

           Trong thời gian thăm và làm việc tại TP.HCM, Đoàn Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch do Ông Thomas Egebo, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng thường trực Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch làm Trưởng đoàn đã có chương trình tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập vào trưa ngày 21/9/2017.

IMG-2729.JPG

IMG-2726.JPG   IMG-2733.JPG

IMG-2738.JPG   IMG-2745.JPG

IMG-2747.JPG   IMG-2751.JPG

Đoàn tham quan di tích