Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch tham quan Dinh Độc Lập