Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh tha

Đoàn Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

   Sáng ngày 12/12/2018, Đoàn Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.


IMG-2582.JPG   

 IMG-2602.JPG

IMG-2603.JPG    

IMG-2608.JPG

Đoàn hào hứng tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử ngày 30/4/1975