Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn đại biểu Trùng Khánh, Trung Quốc tham quan Dinh Độc Lập