Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Đại biểu Quốc tế đến tham quan, khảo sát trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ C