Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích tham quan Dinh Độc Lập

Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích tham quan Dinh Độc Lập

              Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích do bà Beatriz Buchili Tổng Chưởng lý làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã đến tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập vào sáng ngày 24/8/2017.  

IMG-2189-2.jpg

IMG-2195.JPG

IMG-2202.jpg

IMG-2207.JPG

IMG-2212.JPG