Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tham quan Dinh Độc Lập