Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Đại biểu Đảng Đề xuất Cộng hòa Argentina tham quan Dinh Độc Lập

Đoàn Đại biểu Đảng Đề xuất Cộng hòa Argentina tham quan Dinh Độc Lập

         Ngày 20/02/2017, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn Đại biểu Đảng Đề xuất Cộng hòa Argentina do Ông Humberto Schiavoni, Chủ tịch Đảng dẫn đầu đã có chuyến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

IMG-0382.JPG

IMG-0389.JPG   IMG-0393.JPG

IMG-0395.JPG

Thuyết minh viên đưa đoàn tham quan di tích