Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Lễ ra mắt chứng chỉ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFR) và trao tặng sách của Hội kiểm toán vi

Lễ ra mắt chứng chỉ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFR) và trao tặng sách của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

       Ngày 21/12/2018, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Lễ ra mắt chứng chỉ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFR) và trao tặng sách Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán trong kiểm toán đơn vị vừa và nhỏ cho kiểm toán viên, với 350 khách mời tham dự.

IMG-2749.JPG


IMG-2743.JPG

IMG-2756.JPG

IMG-2744.JPG

Toàn cảnh buổi lễ tại Hội trường A

IMG-2751.JPG

IMG-2753.JPG

      Phục vụ giải lao giữa buổi