Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Hội thảo của Bộ Y tế về phòng chống AIDS

Hội thảo của Bộ Y tế về phòng chống AIDS

         Ngày 22/11/2018, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc ARV, nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019 đối với các cơ sở điều trị HIV/AIDS” với hơn 200 đại biểu tham dự.


IMG-1623.JPG   IMG-1625.JPG

IMG-1634.JPG   IMG-1640.JPG

Không gian hội thảo được bố trí kiểu chữ U