Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu tham quan Dinh Độc Lập