Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Diễn đàn kinh tế Đông Nam Bộ 2017

Diễn đàn kinh tế Đông Nam Bộ 2017

          Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ năm 2017 với chủ đề “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở liên kết vùng”, do Ban Kinh tế Trung Ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố và báo Diễn đàn Doanh nghiệp cùng phối hợp tổ chức đã diễn ra tại phòng Khánh tiết - Hội trường Thống Nhất vào ngày 26/9/2017. Phát biểu khai mạc là Ông Cao Đức Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, XII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự diễn đàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư; 500 doanh nghiệp trong vùng kinh tế Đông Nam Bộ.
Link tham khảo: http://enternews.vn/kinh-te-dong-nam-bo-co-hoi-moi-tu-lien-ket-vung-101887.html