Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Khoan dầu khí và Dịch vụ khoan dầu khí

Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Khoan dầu khí và Dịch vụ khoan dầu khí

            Ngày 24/11/2017, tại phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất, Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Khoan dầu khí và Dịch vụ khoan dầu khí tổ chức “Đại hội Đại biểu Khóa VI Nhiệm kì 2017 – 2022” với hơn 200 đại biểu. Tại Đại hội, lãnh đạo Tổng Công ty biểu dương và chúc mừng 63 cá nhân xuất sắc và 19 cá nhân đặc biệt xuất sắc năm 2017 được vinh danh.

IMG-4072.JPG   IMG-4074.JPG

IMG-4078.JPG

IMG-4088.JPG   IMG-4089.JPG


IMG-4077.JPG   IMG-4091.JPG

IMG-4094.JPG

Toàn cảnh đại hội

IMG-4083.JPG   IMG-4085.JPG

IMG-4087.JPG

Một số cá nhân được vinh danh