Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đặc phái viên Thống đốc Saint Petersburg (Liên bang Nga) thăm Dinh Độc Lập