Tin tức - Sự kiện    Sổ lưu niệm    Bài cảm nhận 8

Bài cảm nhận 8

       Sau khi kết thúc Hội nghị trao đổi giữa Nhóm giúp việc Ủy ban Quốc hội Vương quốc Campuchia với Nhóm giúp việc UBQPAN của Quốc hội Lào và Nhóm giúp việc UBQPAN của Quốc hội Việt Nam. Cả 3 cơ quan giúp việc đi đên thăm khu di tích lịch sử này.

       Chúng tôi rất xúc động với những chiến công hiển hách của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng và thống nhất đất nước. Nguyện hứa mang hết sức mình để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và Đoàn kết chặt chẽ, hợp tác hữu nghị ngày càng tốt đẹp giữa ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia.
 
06/12/2012
Trần Tuấn Hinh (Phó vụ trưởng vụ QPAN)
bai-cam-tuong-7.jpg