Tham quan    Thông báo

Thông báo thay đổi lộ trình tham quan

hinh-4.jpg
          
         

       Thực hiện kế hoạch đổi mới lộ trình tham quan tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, kể từ ngày 13/12/2013, Hội trường Thống Nhất sẽ sử dụng hệ thống pano với 3 ngôn ngữ Việt – Anh – Pháp và khách đi tham quan tự do theo các biển báo, biển hướng dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, thay thế cho hình thức tham quan chờ tổ chức thành đoàn và có thuyết minh viên.

       Để giúp các công ty, đơn vị thuận tiện trong quá trình tham quan và đảm bảo chất lượng tham quan, chúng tôi xin thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách một số vấn đề sau:
-       Không sử dụng loa dưới mọi hình thức trong khu vực nội Dinh.
-       Đối với học sinh, sinh viên cần tổ chức theo lớp hoặc nhóm nhỏ và sắp xếp thời gian không cùng một lúc quá nhiều nhóm/lớp.

-       Nếu có nhu cầu thuyết minh viên, vui lòng đăng ký tại bàn thông tin hoặc phòng vé và trả phí phục vụ theo quy định của Di tích, với số lượng khách tối đa 25 người/vé.

-       Quý khách có thể đăng ký tham quan trước qua trang web hoặc qua số điện thoại 080.85094 - 080.85038 để được sắp xếp thời gian hợp lý.
-       Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
        +     Phòng Nghiệp vụ thuyết minh: 080.85122 - 080.85120 - 080.85039.
        +     Phòng vé: 080.85038
        +     Phòng Hành chính - Tổ chức: 080.85094; Fax 080.85008
Hội trường Thống Nhất rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Qúy khách và hân hạnh được phục vụ./.