Tham quan    Nội quy tham quan

NỘI QUY THAM QUAN

1.  Trang phục gọn gàng, lịch sự
 
2.  Tuân thủ theo sự hướng dẫn của bảo vệ và các biển báo trong quá trình tham quan
 
3.  Không mang hành lý vào bên trong Di tích

 
4.  Không mang đồ ăn thức uống vào Di tích

 
5.  Không đưa động vật vào Di tích

 
6.  Không đem theo các loại vũ khí, chất cháy nổ, hóa chất độc hại vào Di tích

7.  Bảo vệ có quyền chấm dứt chương trình tham quan với những cá nhân vi phạm nội quy

8.  Khách vào tham quan phải chịu trách nhiệm nếu gây ra bất cứ tổn thất nào cho Di tích.