Dinh Độc Lập từ 30/4/1975 đến nay

Hình ảnh - Tư liệu    Hình ảnh    Dinh Độc Lập từ 30/4/1975 đến nay

Xe tăng 390 húc tung cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc LậpXe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc LậpCác chiến sĩ xe tăng trong Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975Nội các Dương Văn Minh đầu hàng quân cách mạng tại phòng Khánh tiết 30/4/1975Quân giải phóng đưa Tổng thống Dương Văn Minh ra Đài phát thanh Sài Gòn đọc lời tuyên bố đầu hàng ngày 30/4/1975Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tại Đài phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975Thượng tướng Trần Văn Trà tiếp ông Dương Văn Minh 1.5.1975Mít tinh tại Dinh Độc Lập 7/5/1975Quang cảnh Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước