Giáo dục    Thi tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh, di tích lịch sử Dinh Độc Lập, chủ đề “35 năm – Tự hào mùa xu

Thi tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh, di tích lịch sử Dinh Độc Lập, chủ đề “35 năm – Tự hào mùa xuân lịch sử 1975”

       Trong không khí tưng bừng và phấn khởi của những ngày tháng 4 lịch sử, chào mừng 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010). Hội trường Thống Nhất phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo và Phòng Văn hóa Thông tin Quận 1 tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh, về Di tích lịch sử Dinh Độc Lập với chủ đề “35 năm – Tự hào mùa xuân lịch sử 1975”.

        Cuộc thi được tổ chức tại Dinh Độc Lập, nơi gắn liền với sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, nơi chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sự toàn thắng của dân tộc Việt Nam, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

DSC-0320.JPG

DSC-0333.JPG

DSC-0356.JPG