Giáo dục    Thi tìm hiểu Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, chủ đề “30/4 – Dấu ấn đại thắng mùa xuân 1975”

Thi tìm hiểu Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, chủ đề “30/4 – Dấu ấn đại thắng mùa xuân 1975”

      Nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và giá trị di sản văn hóa của đất nước. Nhân kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2009), Hội trường Thống Nhất kết hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM tổ chức cuộc thi tìm hiểu Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, với chủ đề “30/4– Dấu ấn đại thắng mùa xuân1975”.

       Cuộc thi diễn ra với sự tham gia của 7 trường Trung học cơ sở và 3 trường Trung học phổ thông nằm trên địa bàn quận 1 và quận 3. 


IMG-1389.JPG

IMG-1396.JPG

IMG-1397.JPG